ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Begrip

I. De onderstaande bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op alle coaching- en mentoringdiensten die door "DIALOGUEE" aan een persoon of organisatie ("de klant") worden aangeboden en vormen het contract voor de geleverde service. De term 'coaching' zoals hier gebruikt, omvat levenscoaching, persoonlijke coaching, executive coaching en business coaching voor klanten en omvat waar mogelijk mentoring of supervisieservices voor klanten, coaches of anderen.

II. Coaching is geen psychologische begeleiding of enige vorm van therapie en moet niet als zodanig worden opgevat.

III. In ruil voor de vergoedingen die door de klant (of namens hen door een derde partij) moeten worden betaald, stemt DIALOGUEE ermee in om de service te verlenen in overeenstemming met de onderstaande voorwaarden en bepalingen. De klant gaat ermee akkoord om vergoedingen voor de dienst te betalen op de onderstaande voorwaarden en bepalingen (in situaties waarbij een derde partij de kosten betaalt, geldt de derde partij als een agent die optreedt namens de klant).

IV. De datum waarop de eerste coachingssessie plaatsvindt, wordt beschouwd als de startdatum van de service. Deelname door een persoon in de eerste coachingssessie betekent acceptatie van deze algemene voorwaarden. De klant moet de volledige betaling conform factuur voldoen aan DIALOGUEE voordat de coaching aanvangt.

Verantwoordelijkheid en betrokkenheid

I. DIALOGUEE zal proberen de cliënt in staat te stellen doelen te stellen en te bereiken die zullen helpen de gewenste resultaten voor de cliënt te bereiken. De klant is als enige verantwoordelijk voor alle beslissingen die zij neemt na coaching met DIALOGUEE. DIALOGUEE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor acties van de klant. DIALOGUEE is niet aansprakelijk voor enige schade die een klant, financieel of anderszins, heeft geleden na aanvang van coachingssessies, of voor elk waargenomen falen van de klant, gerechtvaardigd of anderszins, om een materiële verbetering van de kwaliteit van leven te bereiken of om hun gewenste resultaten of doelen.

Vertrouwelijkheid

I. Persoonlijke informatie of bedrijfsinformatie die door de klant aan DIALOGUEE wordt verstrekt in coachingsessies, zal als vertrouwelijk worden behandeld. Het zal niet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder de voorafgaande toestemming van de klant, behalve wanneer dit wettelijk vereist is.

II. DIALOGUEE respecteert de privacy van de klant en vraagt om schriftelijke toestemming alvorens te onthullen dat ze een klant zijn.

Helderheid en stijl

I. DIALOGUEE zal met de cliënt bespreken wat hun favoriete stijl van coaching is. De cliënt heeft het recht om open en openhartig met zijn coach te praten, en de cliënt wordt aangemoedigd om eventuele zorgen die zij hebben met DIALOGUEE te bespreken op elk gebied van het coachingproces. DIALOGUEE verwelkomt openheid en eerlijkheid.

II. Feedback over de service wordt verwelkomd en aangemoedigd en kan worden gegeven tijdens een coaching sessie of door te schrijven naar Wassila Hachchi via e-mail naar wassila@listenthinkspeak.online.

III. DIALOGUEE streeft er voortdurend naar om ervoor te zorgen dat de dienstverlening aan haar klanten uitstekend blijft. Aan het einde van het coachingproces of een reeks coachingssessies wordt de cliënt gevraagd om een feedbackformulier in te vullen.

Coachingsprocedure

I. Het coachingsschema wordt geregeld tussen DIALOGUEE en de klant en kan tot 3 maanden van tevoren worden geboekt. DIALOGUEE zal de frequentie van coachingsessies aanbevelen op basis van een professionele beoordeling van de vereisten van de klant. Deze aanbeveling of dit plan is niet bindend en kan tijdens de gehele coachingtraject in onderling overleg worden gewijzigd en aangepast, in overeenstemming met de voorwaarden die in deze overeenkomst zijn uiteengezet.

II. Het aantal coaching sessies zal worden overeengekomen aan het begin van de coaching tussen DIALOGUEE en de klant, en bevestigd door DIALOGUEE op het contract. Als er geen specifiek aantal is overeengekomen, worden sessies per sessie aangeboden. Vanwege de aard van coaching, is de aanvankelijke termijn die gewoonlijk wordt aanbevolen zes sessies. Volledige betaling is verschuldigd voor de eerste sessie. Extra sessies kunnen daarna worden geboekt.

III. De lengte van elke sessie is meestal 2 of 4 uur, maar kan worden overeengekomen tussen DIALOGUEE en de klant aan het begin van de sessie.

IV. Coaching vindt plaats tussen de cliënt en zijn coach, face-to-face (locatie in onderling overleg), via Zoom (coach nodigt klant uit, klant belt binnen) of telefonisch (cliënt belt coach). Face-to-face coaching zal plaatsvinden in Droog (Staalstraat 7A / B in Amsterdam) of op een wederzijds overeengekomen locatie. Wanneer coaching plaatsvindt op een wederzijds overeengekomen locatie, is de klant aansprakelijk voor alle kosten die DIALOGUEE op dat moment oploopt. Tenzij anders overeengekomen, is de klant verantwoordelijk voor het telefonisch contact opnemen met DIALOGUEE op de overeengekomen tijdstippen.

V. DIALOGUEE kan de cliënt taken of oefeningen toewijzen om tussen coachingssessies te voltooien. De klant is niet verplicht om deze taken uit te voeren, maar als hij dit niet doet, kan dit de voortgang van de klant vertragen bij het verkrijgen van een betere kwaliteit van leven of het bereiken van de gewenste zakelijke of persoonlijke resultaten. Waar mogelijk wordt klanten verzocht om alle informatie gevraagd door DIALOGUEE met betrekking tot opdrachten minstens 24 uur vóór de coachingsessie te overleggen. DIALOGUEE zal feedback geven op voltooide opdrachten tijdens coachingsessies.

VI. De klant kan tussen de sessies telefonisch of per e-mail contact opnemen met DIALOGUEE om een succes te delen of duidelijkheid te krijgen over een coachingprobleem. Ondersteuning tussen sessies wordt door DIALOGUEE gezien als een noodzakelijk onderdeel van het coachingproces. DIALOGUEE zal een klant altijd van tevoren informeren of de aard van het contact van een klant waarschijnlijk extra kosten met zich meebrengt, en dergelijke kosten zullen niet worden opgelegd zonder toestemming van de klant.

Annulering en herschikken van sessies

I. Als de cliënt een coachingssessie moet verplaatsen, moet dit minstens 48 uur van tevoren worden gemeld. Er worden geen terugbetalingen gedaan aan klanten voor ongebruikte coachingsessies, tenzij 48 uur van tevoren zijn opgezegd. In uitzonderlijke omstandigheden kan het zijn dat DIALOGUEE een coachingssessie moet herschikken; in deze omstandigheden zal DIALOGUEE alle redelijke inspanningen leveren om een wederzijds bevredigende alternatieve afspraak met de klant te maken.

II. Reeds ingeplande coachingsessies brengen locatiekosten met zich mee. Als de cliënt een coachingssessie moet verplaatsen - ook als dit minstens 48 uur van tevoren wordt gemeld - worden locatiekosten in rekening gebracht of de eerstvolgende coachingssessie vindt dan online via Zoom plaats.

III. Wanneer een klant voor een sessie of sessies betaalt, moeten ze van tevoren de coachingssessie (s) hebben waarvoor ze hebben betaald binnen 6 maanden na de betaling, of hun vergoeding is verbeurd.

IV. De klant kan zijn coachingcontract op elk moment schriftelijk beëindigen. Alle bedragen die verschuldigd zijn op het moment van annulering, zijn onmiddellijk opeisbaar. Restituties voor betalingen die in de toekomst worden gedaan, zijn ter beoordeling van DIALOGUEE.

V. In uitzonderlijke omstandigheden, zoals ziekte of onbeschikbaarheid als gevolg van sterfgeval of andere verplichtingen, ongepast gedrag van de klant, feitelijk of potentieel belangenconflict of andere redenen, kan DIALOGUEE besluiten de service vroegtijdig te beëindigen of weigeren of niet bieden verdere coaching sessies aan de klant. In een dergelijke omstandigheid zal de klant een redelijke kennisgeving van opzegging krijgen door DIALOGUEE waar mogelijk, en zullen alle vooruitbetalingen die zijn gedaan voor coachingsessies die nog niet zijn verstrekt, worden terugbetaald.

VI. Het kan voorkomen dat DIALOGUEE de klant aanbeveelt een alternatieve dienst te zoeken die beter is afgestemd op hun huidige behoeften. In dit geval zal DIALOGUEE de redenen voor de aanbeveling met de klant volledig bespreken. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant om te beslissen of hij de aanbeveling opvolgt en DIALOGUEE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de uitkomst van beslissingen die de klant kiest.